Články

PROJEKTY ČSVV - Aktivní

 

   
ODBORNÉ SKUPINY Sdružení odborníků k různým tématům
1   OSpN Odborná skupina pro nutrici
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  14   OSpN Odborná skupina pro nutrici J. Škvařil 4
2   OSpG Odborná skupina pro gatronomii
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  53   OSpG Odborná skupina pro gastronimii J. Skočková 4
3   OSpE Odborná skupina pro enviromentální vlivy výživy
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  54   OSpE Odborná skupina pro enviromentální vlivy Z. Škvařilová 4
ŠKOLA VEGETARIÁNSTVÍ Škola vegetariánství
2   SETKÁNÍ Úvodní setkání
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  18   ŠKOLA Vzdělávání rodičů dětí ve vegetariánských J. Škvařil 4
KLUBY Sdružení různých zájmových skupin
1   Klub DÍTĚ Klub sdružující rodiče vegetariánských dětí
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  55   Klub Dítě Klub naše dítě vegetarián L. Maříková 4
SPOLUPRÁCE Projekty založené na spolupráci s jinými subjekty, kde
0   Spolupráce s Spolupráce s medii
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  47   Mluvčí Spolupráce s medii, tiskový mluvčí J. Škvařil 4
1   Propagace Propagace spřízněných oraganizací
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  19   Restaurace Seznam vegetariánských restaurací L. Vašík 4
2   jiná spolupráce Ostatní spolupráce
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  4   Zahraničí Spolupráce se zahraničím J. Skočková 4
  50   Spolupráce Vzájemná spolupráce na projektech J. Skočková 4
  48   JDŽ Spolupráce se společností Jóga v denním J. Skočková 4
3   Rauty Rauty
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  57   Rauty Garance a organizace vegetariánských rautů J. Škvařil 4
4   Dny zdraví Dny zdraví
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  3   Dny Spolupráce na dnech zdraví J. Škvařil 4
SPRÁVA ČSVV Projekty, které řeší zabezpečení chodu ČSVV
0   Aktivisté Valné hromady, výborové schůze, setkání aktivistů, apod
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  35   Školení Seminář vedoucích projektů J. Škvařil 4
  44   Výbor Jednání výboru ČSVV a tvorba jednacího řádu J. Škvařil 4
  34   Aktivisté Setkání aktivistů ČSVV J. Škvařil 4
1   Kancelář Správa kanceláře ČSVV
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  39   Zpravodaj Zpravodaj ČSVV L. Maříková 4
  38   Rozvoj Harmonický rozvoj ČSVV J. Škvařil 4
  45   Vizitky Návrh a tisk vizitek pro vedoucí projektu J. Skočková 4
  49   Revize Projekt revizní komise Jitka Kellerová 4
  52   Korektury Korektury - Projekt J. Skočková 4
  37   Kancelář Kancelář ČSVV Jan Škvařil 4
2   Informační body Správa informačních bodů
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  41   Bod Praha Zřízení informačního bodu ČSVV v Praze R. Vondřich 4
  15   Info stánek Info-stánek ČSVV L. Maříková 3
3   IT Informační systém: web, VoIP, apod.
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  32   INFO Informační systém ČSVV J. Škvařil 4
  11   Web WWW. csvv.cz J. Škvařil 4
  51   VoIP Projekt VoIP J. Škvařil 3
5   Právní skupina Právní skupina
  Poř.   Zkratka .Název Vedoucí Úrov
  2   Protest "Protest" J. Škvařil 3
  33   Právník Právní poradenství v ČSVV J. Skočková 4
  46   Daňař Daňové poradenství Dr. Vůjta 4

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz